Keurmerken

Na de oplevering – montage - van de kozijnen ontvangt de klant een garantiecertificaat. Standaard geven wij een garantie van tien jaar op onze kozijnen, deuren en beglazingen. Vijf jaar op hang- en sluitwerk.

Van toepasssing zijn de Algemene Voorwaarden voor Aannemingen in het Bouwbedrijf 1992 (AVA 1992), Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's Gravenhage , op 1 december 1992.

Kozijnscala werkt met de volgende keurmerken:

politiekeurmerk veiligwonen Politie Keurmerk Veilig Wonen

De certificeringsregeling Politiekeurmerk Veilig Wonen is een veiligheidsinstrument dat bijdraag aan de sociale veiligheid in en rond woningen, wooncomplexen en buurten en wijken. Woningen met het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) hebben tot 90% minder kans op een geslaagde inbraak!


logo skg

SKG keurmerk

Hang en sluitwerk dat bewezen heeft daadwerkelijk inbraakwerend te zijn kan door SKG gecertificeerd worden.

Het SKG certificaat laat zien of hang- en sluitwerk voldoet aan de Nederlandse Norm (NEN5089) voor sterkte en duurzaamheid. Certificatie door SKG houdt vervolgens ook in, dat de kwaliteit van de producten door SKG middels steekproeven wordt bewaakt.

tuv sud Tüv Süd Certificaat

Alle kozijnen en deuren van Kozijnscala hebben het TÜV SÜD Certificaat. TÜV SÜD is een gerenommeerd Duits keuringsinstituut dat de veiligheid en kwaliteit van producten test.

komo keurmerkKomo Keurmerk

KOMO is in het leven geroepen om het complexe bouwproces overzichtelijker te maken. De bouw- en installatiesector is een complex samenspel van verschillende partijen. Met het KOMO-keurmerk kan elke schakel in de bouw van de kwaliteit van producten, processen, systemen en diensten op aan. Met een halve eeuw ervaring is KOMO in Nederland dé expert op het gebied van gecertificeerde producten en processen. KOMO staat voor onafhankelijk getoetste kwaliteit. Voor de meest uiteenlopende producten en processen zijn certificaten afgegeven. Gebruikers kunnen daardoor vertrouwen op de kwaliteit van producten en processen.

Bovendien voldoen producten met een KOMO-keurmerk automatisch ook aan de relevante wet- en regelgeving in de bouw, zoals het Bouwbesluit, het Besluit bodemkwaliteit en andere eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid.